Tầng 7, số 182A Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Các trường ở tỉnh Saskatchewan

24 Jan 2018

Saskatchewan có mức sống chất lượng cao, thu hút được nhiều sinh viên trên khắp thế giới đến đây học tập và sinh sống. Đồng thời, chi phí sinh hoạt ở đây cũng khá là dễ thở. Một số trường đại học và cao đẳng tiêu biểu ở Saskatchewan:

University of Regina

University of Saskatchewan

St. Thomas More College 

Campion College

Luther College