Tầng 7, số 182A Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Các loại thuế và đóng thuế ở Canada

22 Jan 2018

Luật pháp Canada quy định, đóng thuế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công dân. Những người sinh sống, học tập và làm việc tại Canada, cũng như công dân và những người định cư tại Canada (permanent resident) đang làm việc tại nước ngoài. Tại Canada, một người đi làm sẽ phải đóng 3 loại thuế mỗi tháng, bao gồm: thuế thu nhập(Income tax), CPP (Canada Pension Plan – Tiền hưu trí)  EI (Employment Insurance – Bảo hiểm thất nghiệp).

Đối với thuế thu nhập, người dân phải chịu thuế hai cấp là thuế liên bang (federal tax) và thuế tỉnh bang (provincial tax), ngoài ra còn thuế cấp thành phố (municiple tax). Mức thuế cấp liên bang sẽ được áp dụng chung còn mức thuế cấp tỉnh sẽ khác nhau theo quy định của từng tỉnh. Dưới đây là mức thuế cấp liên bang năm 2017:

  • 15% cho mức thu nhập $45,916 và ít hơn
  • 5% cho mức thu nhập từ $45,917 đến $91,831
  • 26% cho mức thu nhập từ $91,832 đến $142,353
  • 29% cho mức thu nhập từ $142,354 đến $202,800
  • 33% cho mức thu nhập cao hơn $202,800

Trong đó người dân sẽ được hưởng mức thu nhập được miễn thuế tối đa trong năm 2017 là:  $11,635, nghĩa là mức này sẽ được trừ ra khi tính thuế thu nhập.

Mức thuế cao hay thấp của mỗi tỉnh cũng được điều chỉnh và thay đổi hàng năm tùy theo nhu cầu và ý đồ riêng của chính phủ tỉnh đó. Và việc tính thuế thu nhập không giới hạn độ tuổi lao động, nghĩa là có làm thì có đóng thuế. Để biết được mình sẽ phải đóng thuế bao nhiêu, các bạn có thể tham khảo tại website: https://simpletax.ca/calculator

CPP và EI cũng được trừ ra khi tính thuế thu nhập.

Luật pháp Canada cũng yêu cầu người dân cho dù có đi làm hay không đi làm, có thu nhập hay không có thu nhập, đang ở trong nước hay ngoài đều phải khai thuê, bởi vì việc khai thuế sẽ cho kết quả người đóng nhiều hơn mức quy định sẽ được trả lại và người đóng ít hơn sẽ phải trả thêm, người có thu nhập thấp sẽ được trợ cấp hay những lợi ích liên quan.

Hạn chót khai thuế được ấn định vào ngày 30 tháng 4 hàng năm. Nếu những ai đóng thuế ít và phải nộp thêm thuế mà khai thuế trễ sẽ bị chính phủ phạt bằng cách tính tiền lời mỗi ngày trên mức thuế phải đóng thêm.

Việc trừ thuế được chính phủ Canada quy trách nhiệm cho các chủ doanh nghiệp, nghĩa là chủ doanh nghiêp có trách nhiệm trừ thuế của nhân viên sau đó chuyển lên cho chính phủ theo mức thu nhập đã báo cáo cho chính phủ. Công việc của chủ doanh nghiệp là sẽ báo cáo lên cho chính phủ số lượng nhân viên, thông tin mức tổng thu nhập, tổng tiền thuế và nộp lại cho chính phủ.