Tầng 7, số 182A Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Các trường ở Nova Scotia

24 Jan 2018

Chất lượng đào tạo giáo dục tại tỉnh bang Nova Scotia được đánh giá cao trong hệ thống giáo dục Canada. Nhiều trường đại học nổi tiếng với mức học phí thấp. Đồng thời, các trường đều cho phép sinh viên chuyển tiếp đến tỉnh khác và nước khác một cách dễ dàng dựa vào số tín chỉ sinh viên đã hoàn thành trong quá trình học tập.

Một số trường đại học và cao đẳng tiêu biểu:

Acadia University

Cape Breton University

Dalhousie University

Mount Saint Vincent University

Nova Scotia College of Art and Design

Saint Francis Xavier University

Saint Mary’s University

University of King’s College

Université Sainte-Anne

Nova Scotia Community College (NSCC)