Tầng 7, số 182A Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Du học ETAS

Giáo dục tỉnh Quebec

24 Jan 2018

Quebec là vùng nói tiếng Pháp ở Canada. Tuy nhiên tiếng Anh vẫn được sử dụng. Ở Quebec, có các trường đào tạo chỉ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh và một số khác lại bằng hai ngôn ngữ. 

Đọc tiếp