Tầng 7, số 182A Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Danh sách các trường ở Ontario

23 Jan 2018

Ontario cũng đi đầu về giáo dục tại Canada với hệ thống 20 trường đại học, 24 trường cao đẳng, 850 trường phổ thông và gần 4000 trường tiểu học công lập, chưa kể đến hệ thống giáo dục tư thục chất lượng cao được quản lý bởi bộ giáo dục Ontario. Dưới đây là danh sách một số trường tiêu biểu:

Các trường đại học

Brock University

Carleton University

Lakehead University

Laurentian University

Algoma University

Huntington University

University of Sudbury

McMaster University

Queen's University

Ryerson University

Trent University

University of Guelph

University of Ontario Institute of Technology

University of Ottawa

University of Toronto

University of Waterloo

Victoria University

University of Windsor

Wilfrid Laurier University

York University

Các trường cao đẳng:

Algonquin College

Cambrian College

Canadore College

Centennial College

Conestoga College

Confederation College

Durham College

Fanshawe College

George Brown College

Georgian College

Humber College

Lambton College

Loyalist College

Mohawk College

Niagara College

Northern College

St. Clair College

St. Lawrence College

Sault College

Seneca College

Sheridan College

Fleming College

Hệ thống các trường từ mầm non đến cấp 3: tham khảo tại đây 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/educationFacts.html