Tầng 7, số 182A Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Giáo dục tỉnh Quebec

24 Jan 2018

Quebec là vùng nói tiếng Pháp ở Canada. Tuy nhiên tiếng Anh vẫn được sử dụng. Ở Quebec, có các trường đào tạo chỉ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh và một số khác lại bằng hai ngôn ngữ. Hệ thống giáo dục nơi đây gồm giáo dục phổ thông, giáo dục cao đẳng và giáo dục đại học. Có 79 school board công lập và các trường tư thục khác giảng dạy đến hết bậc phổ thông. Khi tốt nghiệp phổ thông nói chung ở Quebec (11 năm), học sinh sẽ được cấp bằng  DES (Diploma of Secondary Studies).

Hệ thống các trường cao đẳng CEGEP cung cấp các chương trình dự bị đại học (2 năm) và các chương trình kỹ thuật (3 năm). Sinh viên tốt nghiệp các chương trình này đều được cấp bằng DEC (Diploma of College Studies).

Các trường đại học Quebec đều cung cấp các chương trình cử nhân (3 hoặc 4 năm tùy ngành học); chương trình chứng chỉ sau đại học (1 năm) hay thạc sỹ (2 năm) và chương trình tiến sĩ (ít nhất 3 năm). 

Các bạn học sinh/sinh viên có ý định du học tại Quebec trước tiên phải sở hữu CAQ và Study Permit. Để đăng ký CAQ cho một chương trình học tập, bạn trước hết phải nhận được thư chấp nhận từ một  trường học có số DLI (Designated Learning Institution). Các bạn học sinh/sinh viên đang có ý định theo học các chương trình có thời hạn 6 tháng trở xuống sẽ không cần CAQ hoặc study permit. 

Dưới đây là một số trường đại học và cao đẳng ở Quebec:

Các trường đại học: 

Bishop's University 

Concordia University 

McGill University 

Các trường cao đẳng:

Ecole Polytechnique

Dawson College 

Heritage College

John Abbott College

Vanier College