Tầng 7, số 182A Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Học bổng du học Canada

23 Jan 2018

Một số trường Canada dành học bổng cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc. Loại học bổng và giá trị học bổng khác nhau giữa các trường. Các học bổng này thường mang tính cạnh tranh cao và ứng viên cần nộp đơn xin học bổng trực tiếp tới các trường. Dưới đây là danh sách và đường link học bổng để các bạn tham khảo (theo studyCanada.ca).

 Học bổng trung học phổ thông:                        

Ashbury College Scholarships

Bishop's College School Scholarships

Branksome Hall Scholarships and Awards

Hudson College Entrance Scholarships

Malaspina International High School at Vancouver Island University International Student Scholarships

Nancy Campbell Collegiate Institute Nancy Campbell Scholarship Foundation

New Westminster School District International Student Scholarship Award 

 

Học bổng các chương trình ngôn ngữ:

Conestoga College Institute of Technology & Advanced Learning Scholarships

King George International College Scholarship and Awards

Malaspina English Language Program International Student Scholarships

Niagara College Scholarships and Awards

Vancouver English Centre English Course Scholarships in Canada

 

Học bổng cao đẳng:

Centennial College Academic Scholarships

College of the North Atlantic Business and IT Scholarships

Conestoga College Institute of Technology & Advanced Learning Scholarships

Emily Carr Institute of Art and Design Financial Aid and Awards

George Brown - Toronto City College International Student Scholarships

Georgian College Entrance Scholarships

Humber College Institute of Technology and Advanced Learning Scholarships and Awards 

Niagara College Scholarships and Awards

Pacific Institute of Culinary Arts Scholarships

Red River College Awards, Bursaries and Scholarships

Sheridan Institute of Technology & Advanced Learning International Student Leadership Award

 

Học bổng đại học:

Athabasca University Student Awards

Carleton University Undergraduate Entrance Scholarships

Centennial College Academic Scholarships

Concordia University International Awards

Conestoga College Institute of Technology & Advanced Learning Scholarships

Dalhousie University Entrance Scholarships

DeVry Institute of Technology Scholarships

Emily Carr Institute of Art and Design Financial Aid and Awards

Fairleigh Dickinson University – Vancouver International Student Scholarships

George Brown - Toronto City College International Student Scholarships

Georgian College Entrance Scholarships

HEC Montreal Bachelor of Business Administration

Humber College Institute of Technology and Advanced Learning Scholarships and Awards

Huron University College International Scholarships

ILAC - International Language Academy of Canada Scholarships for Academic Achievement 

King's University College at Scholarships

The University of Western Ontario Scholarships, Awards and Bursaries

Laurentian University Financial Aid

Memorial University Scholarships / Bursaries / Awards

Niagara College Scholarships and Awards

Queen's University Scholarships

Sheridan Institute of Technology & Advanced Learning International Student Leadership Award 

Thompson Rivers University International Student Athletic Scholarship

Trent University Finances and Scholarships

University of Alberta Undergraduate Scholarships and Awards

University of Calgary International Undergraduate Awards

University of Lethbridge Scholarships for International Students

University of Manitoba Scholarships and Bursaries

University of Ontario Institute of Technology Global Leadership Award

University of Regina Scholarships and Awards

University of Saskatchewan Scholarships for International Students

University of Waterloo Entrance Scholarships

University of Western Ontario Student Financial Services

University of Winnipeg Scholarships

Vancouver Island University (formally Malaspina University College) International Student Scholarships

York University Scholarships for International Students 
 

Học bổng sau đại học:

Athabasca University Student Awards

Carleton University Graduate Scholarships

Concordia University International ScholarshipsMaster of Science in Administration

HEC Montreal Master of Business AdministrationPhD in Administration 

Mineral Engineering Program-University of Toronto Scholarships and Awards

Sheridan Institute of Technology & Advanced Learning International Student Leadership Award 

Universtiy of Calgary Graduate Awards Database

University of Manitoba International Student Funding

University of Montreal Scholarships and Awards 

University of Regina Graduate Awards

University of Saskatchewan Graduate Studies Awards

University of Waterloo Master's and Doctoral Student Awards

University of Western Ontario Student Financial Services