Tầng 7, số 182A Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Làm việc trong khi học tập tại Canada

23 Jan 2018

Làm việc khi đang theo học giúp bạn có thêm kinh nghiệm làm việc quý báu và có thêm thu nhập để chi tiêu. Mặc dù bạn phải cung cấp bằng chứng rằng bạn có thể chi trả tiền học phí và chi phí ăn ở trước khi bạn sang Canada, bạn có rất nhiều cơ hội để làm việc trong khi học tại Canada.

Làm việc ở Canada giúp bạn thiết lập và mở rộng mối quan hệ với các nhà tuyển dụng, sau này sẽ giúp bạn nhiều trong việc định cư ở lại Canada sau tốt nghiệp. Trong khi đang học, bạn có thể làm việc trong hay ngoài khuôn viên trường học mà không cần xin giấy phép làm việc. 

Ai có thể làm việc on-campus?

Bạn có thể làm việc mà không cần xin giấy phép làm việc ngay trong khuôn viên trường bạn đang theo học nếu:

 • Bạn là sinh viên sau trung học toàn thời gian:
  • Tại một trường cao đẳng hoặc đại học công lập
  • Tại một trường tư thục ở Quebec, tương đương cao đẳng, hoạt động giống trường công lập và được tại trợ ít nhất 50% từ chính phủ
  • Tại một trường tư thục Canada được chính quyền tỉnh bang cho phép cấp bằng
 • Có study permit còn hiệu lực
 • Có số an sinh xã hội (social insurance number - SIN).

Bạn không được phép làm việc trong khuôn viên nếu bạn không còn học toàn thời gian hoặc study permit của bạn đã hết hạn.

Số an sinh xã hội (SIN)

Bạn cần một số SIN từ Service Canada để có thể làm việc ở Canada hoặc hưởng lợi từ những chương trình hỗ trợ của chính phủ.  

Để đăng ký số SIN để làm việc trong khuôn viên trường, study permit của bạn phải thỏa mãn những điều kiện sau:

 • Có thể chấp nhận làm việc trong khuôn viên tại trường mà bạn đăng ký học toàn thời gian 
 • Có thể chấp nhận làm việc trong hoặc ngoài khuôn viên nếu thỏa mãn những tiêu chí R186(f), (v) or (w). Buộc kết thúc làm việc nếu ko thỏa mãn những điều kiện này nữa.

Nếu study permit của bạn không nêu rõ nhưng bạn vẫn thỏa mãn những tiêu chí này, bạn có thể yêu cầu bổ sung vào study permit mà không mất phí để xin số SIN.

Bạn có thể làm việc ở đâu?

“Trong khuôn viên” có nghĩa là ở tất cả các tòa nhà trong khuôn viên trường bạn đang theo học. Nếu trường bạn có có nhiều khu học xá ở các địa điểm khác nhau, thông thường bạn chỉ có thể làm việc tại khu học xá mà bạn đang học.

Có một ngoại lệ là nếu bạn đang làm trợ giảng hay trợ lý nghiên cứu và công việc của bạn gắn liền với việc nghiên cứu thì bạn có thể làm việc tại thư viện, bệnh viện hoặc cơ sở nghiên cứu liên kết với trường bạn, ngay cả khi những nơi đó nằm ngoài khu học xá. 

Bạn có thể làm việc cho ai?

Bạn có thể làm việc cho:

 • Nhà trường
 • Giảng viên
 • Một tổ chức sinh viên
 • Tự kinh doanh
 • Một công ty tư nhân
 • Một nhà thầu cá nhân chuyên cung cấp dịch vụ trong khuôn viên cho nhà trường

 

Ai có thể làm việc off-campus?

Bạn có thể làm việc ngoài khuôn viên mà không cần xin giấy phép làm việc nếu bạn:

 • Có study permit còn hiệu lực
 • Học toàn thời gian tại một trường đã đăng ký (DLI)
 • Học một khóa ngắn hạn, khóa cao đẳng, khóa cử nhân và thời hạn khóa học ít nhất là 6 tháng
 • Có số SIN

Nếu bạn không còn là sinh viên toàn thời gian, bạn vẫn có thể làm việc ngoài khuôn viên trường nếu:

 • Khóa học đầu tiên của bạn ở Canada là toàn thời gian và
 • Hiện tại bạn đang học bán thời gian vì đây là kỳ học cuối, bạn không cần học toàn thời gian để hoàn tất chương trình.

Nếu tình huống của bạn đã thay đổi và không còn thỏa mãn các điều kiện, bạn buộc phải ngừng làm việc ngoài khuôn viên trường học. Bạn và người tuyển dụng cần biết chắc chắn bạn có đủ điều kiện làm việc ngoài khuôn viên mà không cần xin giấy phép trước khi bạn bắt đầu làm việc. Nếu bạn làm việc ngoài khuôn viên mà không thỏa mãn những điều kiện trên, bạn có thể bị buộc rời khỏi Canada.

Ai không thể làm việc off campus?

Ngay cả khi bạn là sinh viên toàn thời gian tại một trường đã đăng ký, bạn cũng không được phép làm việc ngoài khuôn viên trường mà không có giấy phép lao động, nếu bạn:

 • Đang học một khóa tiếng như một ngôn ngữ thứ hai
 • Đang học một khóa dự bị chuẩn bị cho một khóa học khác hoặc
 • Bạn đang là sinh viên trao đổi và sẽ không được cấp bằng từ trường

Số an sinh xã hội (SIN)

Để đăng ký số SIN và làm việc ngoài khuôn viên trường, study permit của bạn phải thỏa mãn những điều kiện sau:

 • Cho phép bạn làm việc 20 giờ một tuần ngoài khuôn viên hoặc toàn thời gian trong những kỳ nghỉ lễ thông thường, nếu thỏa mãn những điều liệt kê trong mục  186(v)của IRPR
 • Có thể cho phép bạn làm việc trong hay ngoài khuôn viên nếu thỏa mãn những qui định R186(f), (v) or (w). Buộc ngừng làm việc nếu không đáp ứng những tiêu chí này.

Nếu bạn thỏa mãn những tiêu chí trên mà không được nêu trong study permit thì bạn cần yêu cầu để sửa đổi study permit mà không cần mất phí trước khi đăng ký số SIN.

Bạn phải trả phí để thay đổi study permit nếu:

 • Study permit của bạn ghi “giấy này không cho phép sinh viên đi làm ngoài khuôn viên trường học tại Canada” 
 • Bạn thay đổi khóa học 

Bạn có thể làm việc bao nhiêu tiếng?

Nếu bạn đủ điều kiện làm việc ngoài khuôn viên, bạn có thể làm việc lên đến 20 giờ một tuần.

 • Trong suốt thời gian học thông thường
 • Nếu bạn học bán thời gian vì bạn đang hoàn tất những môn học cuối của chương trình.
 • Nếu bạn đã hoàn tất những môn học trong chương trình.

Bạn có thể làm toàn thời gian nếu:

 • Bạn đang trong thời gian nghỉ, ví dụ như nghỉ đông, nghỉ hè…và
 • Sau khi bạn hoàn thành khóa học và đang xin giấy phép làm việc