Tầng 7, số 182A Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Miễn phí bảo hiểm cho sinh viên quốc tế ở New Brunswick

24 Jan 2018

Chính quyền tại tỉnh bang New Brunswick hiện cho phép sinh viên quốc tế đang học tại các trường bậc sau trung học của tỉnh được nhận bảo hiểm hoàn toàn miễn phí có hiệu lực bắt đầu từ ngày 06 tháng 10 năm 2017.

Học sinh có giấy phép học tập hợp lệ cho một khóa học toàn thời gian , cũng như vợ chồng và người phụ thuộc của họ, sẽ đủ điều kiện để được bảo hiểm.

Roger Melanson, Bộ trưởng Giáo dục của tỉnh cho biết điều này sẽ giúp New Brunswick tuyển thêm sinh viên quốc tế. “Điều này sẽ giúp giải quyết các chi phí phát sinh của sinh viên quốc tế khi học ở New Brunswick”, Melanson nói.

Robert Burroughs, giám đốc điều hành của Hiệp hội Sinh viên New Brunswick, trả lời phỏng vấn của các phóng viên hôm thứ Sáu rằng các sinh viên rất hào hứng khi có kết quả về sự thay đổi này.“Trong 8 tháng qua, chính phủ đã đưa ra ý định nhưng họ cần thời gian để thực hiện sự thay đổi một cách chính thức. Sau khi được nội các chấp thuận, chúng ta đã có thể thực thi quyền lợi này, “ông nói.

Burroughs cho rằng sự thay đổi này cũng gửi một “thông điệp mạnh mẽ” cho sinh viên quốc tế, những người cho đến thời điểm này đã chi trung bình 1,000 đô la cho chi phí bảo hiểm.

“Sinh viên quốc tế đã nhìn thấy được quyền lợi của họ khi sống và học tập ở New Brunswick”, ông nói.

Để nhận bảo hiểm y yế, sinh viên phải cung cấp bằng chứng đã đăng ký toàn thời gian vào một cơ sở giáo dục sau trung học, giấy phép hợp lệ của Immigration, Refugees and Citizenship Canada(IRCC) và tài liệu cho biết ngày đến tỉnh.

Theo Canada News