Tầng 7, số 182A Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Việc làm ở Canada

22 Jan 2018

Lợi ích và quyền của người lao động

Luật của chính quyền tỉnh bang và trung ương ở Canada đều bảo vệ người lao động bằng cách đặt ra các quy định về mức lương tối thiểu, các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe, các quy định về số giờ lao động. Người lao động được quyền nghỉ thai sản và nghỉ phép năm được hưởng lương. Người lao động được bảo vệ khỏi việc phân biệt đối xử về chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, độ tuổi, xu hướng tình dục và tình trạng khuyết tật.

Người lao động ở Canadda được trả ít nhất theo quy định mức lương tối thiểu của chính quyền tỉnh bang. Người sử dụng lao động có quyền trừ vào tiền lương các khoản thuế thu nhập, khoản để dành lương hưu, bảo hiểm nghề nghiệp, các khoản thuế, phí khác nếu có theo qui định.

  • Bạn không nên làm việc cho người sử dụng lao động nào mà không thực hiện việc ký hợp đồng lao động, vì như vậy mọi quyền lợi của bạn sẽ không được đảm bảo.
  • Luôn yêu cầu bảng lương và giữ lại cẩn thận.
  • Hãy kiểm tra cẩn thận bảng lương để đảm bảo mọi khoản thuế, phí cần thiết đã được trừ. Nếu ko nộp thuế là bạn đã phạm luật.
  • Không nên chấp nhận những không việc trả lương bằng tiền mặt, bạn sẽ không được đăng ký là nhân viên chính thức. Những kiểu việc này là bất hợp pháp và nếu bị phát hiện bạn sẽ bị phạt.
  • Hãy tìm hiểu những điều cơ bản về luật lao động Canada để hiểu về lợi ích và quyền hạn của mình.
  • Đảm bảo là bạn được trả theo mức lương tối thiểu.

Tìm việc làm ở Canada 

Tìm cơ hội việc làm ở khu vực mình sinh sống qua trung tâm việc làm ở trường, qua văn phòng chính quyền thành phố, báo và các kênh việc làm trực tuyến.

Hãy chuẩn bị bản tóm tắt quá trình làm việc (résumé) theo format của Canada. Bạn có thể tìm bản mẫu và lời khuyên tại website của Services for Youth.

Sau đây là các website cung cấp danh mục việc làm ở Canada: